Kies zekerheid voor uw schoolreis buitenland!

U controleert toch ook voordat u uw schoolreis voortgezet onderwijs boekt, of uw reisbureau schoolreizen de zekerheid biedt van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds!? Europa Speciaal Reizen biedt u die zekerheid voor uw schoolreizen buitenland! 

En u controleert toch ook voordat u uw schoolreis buitenland boekt, of u reist in een touringcar met het KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF!? Europa Speciaal Reizen biedt u voor uw schoolreizen buitenland die zekerheid! 

ANVR, ondernemers in reizen

Schoolreis ANVR

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Europa Speciaal Reizen (KvK 160.83.616) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op al onze aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op al onze aanbiedingen zijn tevens onze Aanvullende Voorwaarden van toepassing. Klik hier voor het lezen en opslaan van onze Aanvullende Voorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk


Europa Speciaal Reizen (KvK 160.83.616) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. U kunt dit controleren via de SGRZ-garantieregeling (zie: http://www.sgrz.nl/garantieregeling. Binnen de grenzen van deze regeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder deze garantie. Deze garantie houdt in dat de reiziger ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Voor de dekking die SGRZ Garantie biedt, betaalt u als klant een kleine bijdrage: € 1,25 per negen deelnemers.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen


    Schoolreis Calamiteitenfonds

Europa Speciaal Reizen (KvK 160.83.616) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van)uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

U betaalt voor deze zekerheid € 2,50 per negen deelnemers.

Reis veilig, kies het Keurmerk Touringcarbedrijf voor uw schoolreis buitenland!

Schoolreis Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

Veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u op schoolreis en daarom kiest u voor een Keurmerk Touringcarbedrijf. Alle ANVR bustouroperators, dus ook Europa Speciaal Reizen, werken uitsluitend met touringcarbedrijven die een keurmerk hebben.

- Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge regels van Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf.

- Elk half jaar wordt het busbedrijf daarop gecertificeerd.
- Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma’s, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR.
- De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd.
- De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid.
- Ook het comfort van de touringcar is van het hoogste niveau volgens de ANVR busclassificatie: Royal Class, Comfort Class of Tourist Class.
- Mocht er onverhoopt iets misgaan: uw keurmerkbedrijf is adequaat verzekerd.

Check zelf! Europa Speciaal Reizen Keurmerk Touringcarbedrijf

Better Holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.  
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen. 


Privacy statement

Europa Speciaal Reizen hecht veel waarde aan een vertrouwensband met haar klanten. Daarom wordt alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier behandeld. U kunt onze site bezoeken zonder dat u ons ons bericht omtrent uw persoonsgegevens. Voor het aanvragen van een offerte vragen wij u wel gegevens zoals uw naam, huis/schooladres en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om uw informatieaanvraag of bestelling op de juiste wijze te kunnen afhandelen.

Na boeking van uw groepsreis zullen wij u een deelnemerslijst vragen met de NAW-gegevens van alle deelnemers. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, behalve wanneer deze derden door Europa Speciaal Reizen worden ingeschakeld om uw boeking (van bijvoorbeeld vliegtickets) te verwerken. De persoonsgegevens op de deelnemerslijst zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor zij ons beschikbaar zijn gesteld. Europa Speciaal Reizen zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en bewaard worden en niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. De informatie die u aan Europa Speciaal Reizen geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Europa Speciaal Reizen is bij het College Bescherming Persoonsgegevens geregistreerd is onder meldingsnummer: M1625624

Offerte Schoolreis